Informácia o pomoci poskytnutej z fondov ES                                                                                    (Zverejnené 1.6.2010) Informácia o pomoci poskytnutej z fondov ES                                                                                    (Zverejnené 2.6.2014)    Kúpna zmluva                                                                                                                                   (Zverejnené 23.8.2014) Smernica - protispoločenská činnosť                                                                                                (Zverejnené 18.6.2015) Oznámenie - protispoločenská činnosť - zodpovedná osoba                                                           (Zverejnené 18.6.2015) Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia                                                                                      (Zverejnené 7.3.2015) Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia                                                                                      (Zverejnené 2.6.2016) Informácia o pomoci poskytnutej z fondov ES                                                                                    (Zverejnené 2.6.2016) Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia                                                                                    (Zverejnené 28.5.2018) © DANUBIA a.s. 2010 Vždy čerstvé na Vašom stole Oznámenia