Informácia o pomoci poskytnutej z fondov ES                                                                                    (Zverejnené 2.6.2014)    Kúpna zmluva                                                                                                                                   (Zverejnené 23.8.2014) Smernica - protispoločenská činnosť                                                                                                Oznámenie - protispoločenská činnosť - zodpovedná osoba                                                           (Zverejnené 18.6.2015) Informácia o pomoci poskytnutej z fondov ES                                                                                    (Zverejnené 2.6.2016) Na stiahnutie - Súťažné podklady k prieskumu trhu na Nákup technológie a techniky                       (Zverejnené 1.4.2019) Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia                                                                                    (Zverejnené 18.5.2019) Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: “Zníženie energetickej náročnosti v cukrárskej výrobe spoločnosti DANUBIA a.s.”                                                                                                                                  (Zverejnené 1.10.2019) Zníženie energetickej náročnosti v cukrárenskej výrobe v spoločnosti DANUBIA a.s. - informácia (Zverejnené 31.1.2020)                                                         Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia                                                                                    (Zverejnené 5.7.2020) Prestavba nevyužitých priestorov na predajnu                                                                                 (Zverejnené 17.8.2020) OZNÁMENIE: V pekárskej prevádzke spoločnosti na Kračanskej ceste 1186/47 sa poskytuje praktické vyučovanie v SDV v odbore 2962 H PEKÁR Zníženie energetickej náročnosti v cukrárenskej výrobe v spoločnosti DANUBIA a.s. - plagát       (Zverejnené 18.11.2020) © DANUBIA a.s. 2010 Vždy čerstvé na Vašom stole Oznámenia