Informácia o pomoci poskytnutej z fondov ES                                                                                    (Zverejnené 2.6.2014)    Kúpna zmluva                                                                                                                                   (Zverejnené 23.8.2014) Smernica - protispoločenská činnosť                                                                                                (Zverejnené 18.6.2015) Oznámenie - protispoločenská činnosť - zodpovedná osoba                                                           (Zverejnené 18.6.2015) Informácia o pomoci poskytnutej z fondov ES                                                                                    (Zverejnené 2.6.2016) Na stiahnutie - Súťažné podklady k prieskumu trhu na Nákup technológie a techniky                       (Zverejnené 1.4.2019) Výsledky hlasovania Valného zhromaždenia                                                                                    (Zverejnené 18.5.2019) © DANUBIA a.s. 2010 Vždy čerstvé na Vašom stole Oznámenia